Slutresultat Int.mete 2021

Slutresultat Dm Trad 2021

DM 4 Trad.mete 210829 Mälaren Strängnäs

Lagmete Piren 210822

Slutresultat Lag DM Trad.mete 2021

DM 3 Trad.mete 210815 Piren Nyköping

DM 2 Trad.mete 210613 Mälaren Strängnäs

DM 1 Trad.mete 210606 Piren Nyköping

DM 2 Internationellt mete 210530 Södertälje Kanal

DM 1 Internationellt mete 210516 Hjälmare Kanal

Slutresultat DM Int,mete 2020

DM Lag Internationellt mete 2001011 Trosa Hamn

DM 3 Internationellt mete 2001010 Trosa Hamn

DM Tradionellt mete Ind. och Lag

Dm 1 Internationellt mete 200530 Hjälmare kanal

Dm 2 Internationellt mete 200823 Piren Nyköping

DM Gädda 191006  Mälaren Sundbyholm  Arr. Eskilstuna SF

Slutresultat Int.mete 2019 Ind. och Lag

Slutresultat Trad.mete individuellt 2019

DM 4 20190908  Mälaren Strängnäs  Arr. Torshälla SFK

Slutresultat Lag DM Trad.mete 2019

DM 3 20190825  Piren Nyköping  Arr. Gnesta SFK

Trosametet 20190530  Arr. Trosa AFK

DM 2 20190526  Mälaren Strängnäs  Arr. Torshälla SFK

Dm 1 "Rogers minne" 20190512 Frösjön  Arr. Gnesta SFK

Slutresultat Dm Int.mete ind. och lag 2018 

Slutresultat Ind. DM Trad.mete 2018

DM 4  20180923 Mälaren Strängnäs  Arr. Torshälla SFK

Sammanställning DM efter 3 tävlingar

DM 3 20180527  Mälaren Strängnäs  Arr. Gnesta SFK

Sluresultat Lag DM 2018

Dm 2 20180520  Eskilstunaån  Arr. Torshälla SFK

Lag DM 2 20180520  Eskilstunaån  Arr. Torshälla SFK

Dm 1 20180506  Frösjön  Arr. Gnesta SFK

Lag DM 1 20180506  Frösjön  Arr. Gnesta SFK

Sonnys Minne  20180501 Piren  Arr. Gnesta SFK

DM Internationellt mete 2017 Ind. och lag.

Lag DM mete slutresultat 2017

Mete-DM  ind 2017 slutresultat

DM 4 Mälaren , Strängnäs 170917  Arr. Torshälla SFK

Dm 3 Piren 170820 Arr. Gnesta SFK

DM 2 Piren 170528 Arr. Gnesta SFK

Trosametet 170525 Arr. Trosa AFK

Dm 1  Eskilstunaån 170521 Arr. Torshälla SFK

Ind Mete-DM 2016 slutresultat

Lag-DM mete 2016 slutresultat

 Mete-DM 1 2016-05-15 Eskilstunaån  Arr. Torshälla SFK

 Mete-DM 2 2016-05-29 Piren , Nyköping  Arr. Gnesta SFK

 Mete-DM 3 2016-08-21 Piren , Nyköping  Arr. Gnesta SFK

 Mete-DM 4 2016-09-18 Mälaren , Strängnäs  Arr. Gnesta SFK

DM Int.mete 2016

DM Int.mete 2016 Lag

 Ind Mete-DM 2015 slutresultat

 Lag-DM mete 2015 slutresultat

 Mete-DM 1 2015-05-17 Eskilstunaån  Arr. Torshälla SFK

 Mete-DM 2 2015-05-31 Piren , Nyköping  Arr. Gnesta SFK

 Mete-DM 3 2015-08-23 Piren , Nyköping  Arr. Gnesta SFK

 Mete-DM 4 2015-09-20 Mälaren , Strängnäs  Arr. Gnesta SFK

 Ind Mete-DM 2014 slutresultat

 Lag-DM mete 2014 slutresultat

 Mete-DM 1 2014-05-18 Eskilstunaån  Arr. Torshälla SFK

 Mete-DM 2 2014-06-01 Piren ,Nyköping  Arr. Ny/Ox SF

 Mete-DM 3 2014-09-07 Piren , Nyköping  Arr. Gnesta SFK

Mete-DM 4 2014-09-21 Strängnäs  Arr. Gnesta SFK

DM Kust och Sjö 2014

Ind Mete-DM 2013 Slutresultat

2013 Lag-DM mete Slutresultat

Mete DM 4 2013-10-06  Trosa Båthamn  Arr. Trosa AFK

Mete DM 3 2013-09-08  Piren , Nyköping  Arr. Gnesta SFK

Mete DM 2 2013-05-19  Mälaren , Strängnäs  Arr. Strängnäs AFK

Mete DM 1 2013-05-12  Eskilstunaån  Arr. Eskilstuna SF

DM Int.mete 2013

DM Int.mete 2013 Lag

Dm Kustfiske 2013